Privremena regulacija prometa

Izrada i postava znakova i opreme za regulaciju prometa

Izradili smo prometne znakove i prometnu opremu za regulaciju prometa tijekom izvođenja radova na mostu Karišnica na državnoj cesti DC27. Zadatak nam je bio obilježiti obilazne pravce, te omogućiti nesmetano odvijanje prometa za vrijeme obnove mosta Karišnica. Za potrebe ovog projekta smo također izradili poseban semafor sa solarnim napajanjem, s mogućnošću neprekidnog rada u periodu dužem od 3 mjeseca.