LED marker za kružni tok

LED smjerokazna oznaka (marker) elektronički je uređaj za označavanje kružnih tokova. Implementacijom LED markera povećava se osviještenost vozača o nailasku na kružni tok, a samim time pridonosi sigurnijem odvijanju prometa, također se povećava vidljivosti u lošim vremenskim uvjetima.
Dimenzije: 105 x 105 x 19 mm
Napajanje: DC24V
LED: Jednostrano, 6 komada
Radna temperatura: -40˚C do +65˚C
Vremenski uvjeti: IP68
Vidljivost: > 450 metara

Aluminijsko kućište

Kućište izrađeno od aluminijskog materijala što ga odlikuje čvrstoćom te otpornošću na različite vremenske uvjete.

Vidljivost

LED marker vidljiv je sa više od 450 metara zahvaljujući visokokvalitetnim LED svijetlima.