Žuto trepćuće svjetlo za obilježavanje radova na cesti i zapreka

Trepćuće žuto svijetlo za obilježavanje radova na cesti i zapreka promjera je 180 mm s kućištem otpornim na atmosferske utjecaje. Napajanje trepćućeg svjetla je 6V, a napajanje se vrši s dvije baterije 4R25, smještene u tijelu uređaja.

Dimenzija

Boja

Narančasta, Žuta

Napajanje

4R25 6V