Oznaka za divljač

Upozoravajući reflektor za odvraćanje divljači dizajniran je tako da noću preusmjerava svjetlo nadolazećeg automobila prema rubu kolnika. To je osobito važno kako bi se smanjio rizik od zasljepljivanja vozača te osiguralo nesmetano odvijanje prometa. Kombinacijom plavih i bijelih reflektora uz poseban kut reflektiranja dobiva se stroboskopski efekt. Dobiveni intenzivni stroboskopski efekt sprečava prelaske divljih životinja te ih tjera na sigurnu udaljenost od ceste. Upozoravajući reflektor je kreiran tako da se može postaviti na bilo koju vrstu terena, zamjenjuje skupe alternative kao što su ograde za zaštitu od divljači. Materijali korišteni tijekom izrade upozoravajućeg reflektora osiguravaju otpornost na različite vremenske uvijete (sol, ekstremne temperature, UV otpornost, ispušne plinove automobila itd.) Upozoravajući reflektor je jednostavan za instalaciju i održavanje.

Karakteristike:

  • Pogodan za sve vrste terena
  • Mogućnost ugradnje na postojeće smjerokazne stupiće K01
  • Poseban dizajn reflektora stvara bljeskove svjetlosti – stroboskopski efekt
  • Kombinaciju bijele i plave boje životinje intenzivno percipiraju
  • Najpovoljnija opcija za smanjenje prometnih nesreća
  • Jednostavna instalacija, čišćenje i održavanje
Dimenzija

Materijal

PVC

Boja

Crna

Reflektor

Bijelo/Plavi