K03 – retroreflektirajuća oznaka

Označavaju rub kolnika te se postavljaju na objekte na mjestima na kojima nije moguće postaviti »smjerokazne stupiće« (K01). Boja podloge retroreflektirajuće oznake (K03 i K03-2) je crvena, dok je boja podloge oznake K03-1 fluorescentno žuto-zelena. Oblik, veličina i boja ovise o mjestu postavljanja (na zaštitnoj ogradi, na bočnim stranicama tunela, na potpornom zidu i slično). Površina oznake K03 i K03-2 mora biti izvedena s koeficijentom retrorefleksije najmanje razreda RA2, a oznake K03-1 RA3. Retroreflektirajuća oznaka postavlja se na razmaku kao i »smjerokazni stupići« (K01).

Dimenzija

Folija

Norma

HRN EN 12899-1:2008