K02 – smjerokazne oznake (markeri)

Smjerokazne oznake (markeri) služe za razdvajanje smjerova vožnje, označavanje pješačkih prijelaza, prijelaza ceste preko željezničke pruge i raskrižja s kružnim tokom prometa. Imaju usmjeravajuću retroreflektirajuću oznaku uočljivu s obje strane. Oznake mogu biti osvjetljene svjetlom iste boje. Na cestama s dvosmjernim prometom u smjeru vožnje s desne strane su crvene boje, a s lijeve strane su bijele boje. Na kolniku s jednosmjernim prometom smjerokazne oznake u smjeru vožnje s obje strane su crvene boje. Na pješačkim prijelazima izvode se jednostrano u bijeloj boji i to okomito (poprečno) na uzdužnu os ceste s vanjske strane pješačkog prijelaza gledano u smjeru vožnje. Na prijelazima cesta preko željezničke pruge izvode se jednostrano u tri reda okomito (poprečno) na uzdužnu os ceste gledano u smjeru vožnje i to na način da se prvi red postavlja 60 m ispred željezničko cestovnog prijelaza, drugi red na 20 m i prvi red neposredno ispred željezničko cestovnog prijelaza. Oznake u prvom redu su crvene boje. Na raskrižjima s kružnim tokom prometa mogu se izvesti obostrano na privozima raskrižju i to u dužini od 15 metara ispred zaustavne crte i na razmaku od 3 do 5 metara. Izvode se uz rub kolnika i to u crvenoj boji s desne strane i bijeloj boji s lijeve strane gledano u smjeru vožnje. Smjerokazne oznake (markeri) za razdvajanje prometnih traka u tunelima (galerijama) postavljaju se na razmaku od 6 m kad je promet u tunelu (galeriji) dvosmjeran, odnosno na razmaku od 12 m kad je jednosmjeran i na prvih 100 m tunela ili galerije. Mogu se upotrijebiti za razdvajanje prometnih traka i na drugim dijelovima ceste.