E11 – dopunska ploča

Označava mjesto na kojem je parkiranje rezervirano za vozila osoba s invaliditetom ili blizinu ceste na kojoj se može pojaviti osoba sa invaliditetom u kolicima. Postavlja se uz prometne znakove »parkiralište« (C39, C39-1 i C39-2), »parkiralište P+R sustava« (C40) i »opasnost na cesti« (A01).

Dimenzija

, , ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302