D08 – putokaz na portalu

Na autocesti i cesti s raskrižjima u više razina označavaju smjer kretanja do naseljenih mjesta ispisanih na znakovima. Na znakovima mogu biti ispisana tri mjesta uključujući i nazive nacionalnog parka, svetišta, olimpijskog centra ili nekog drugog sadržaja od nacionalnog značaja. Položaj strelica na znakovima mora odgovarati prometnoj situaciji, odnosno smjeru kretanja pojedinih prometnih traka. Boja podloge znaka određuje se prema vrsti ceste na koju se upućuje. Za odredišta koja se nalaze na cestama druge vrste upotrebljava se umetnuta podloga čija boja odgovara vrsti ceste na koju se upućuje ili je određena posebnim propisom. Ukoliko cesta vodi prema mjestu u drugoj državi ili graničnom prijelazu s lijeve strane od naziv može se umetnuti znak »zabrana prolaska bez zaustavljanja« (B33) koji označava granični prijelaz. Znakovi se izvode najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Na znaku se može izvesti oznaka broja ceste, »nacionalna auto oznaka« (C124) te odgovarajući simbol. Znakovi se postavljaju na prilazima i u zoni raskrižja u više razina, dviju autocesta odnosno brzih cesta na mjestima na kojima počinje traka za usporenje vozila.

Dimenzija

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302