C99-4 – Način plaćanja cestarine

Označavaju vrste način plaćanja cestarine na objektu naplate cestarine.
Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti plave boje. Sadržaj znakova može biti i drugačiji ovisno o vrsti i načinu plaćanja cestarine.

Dimenzija

,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302