C98 – Prestrojavanje vozila ispred objekta naplate cestarine

Označava mjesto prestrojavanja vozila ispred objekta naplate cestarine prema načinu naplate cestarine. Simboli na znaku moraju odgovarati načinu prestrojavanja i naplate cestarine. Znak postavljen na autocesti je zelene boje, a na brzoj cesti plave boje.

 

Dimenzija

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302