C93 – Odmorište

Označavaju nailazak na mjesto na kojem se nalazi odmorišna postaja s uslužnim sadržajima i prostor za odmor putnika. Na znaku su simboli sadržaja odmorišne postaje i udaljenost do odmorišta (C93), odnosno do iduće benzinske postaje (C93-1) te strelica za označavanje prometnog traka za isključivanje (C93-2). Znak postavljen na autocesti zelene je boje, na brzoj cesti plave boje, a na ostalim cestama žute boje. C93-2 postavlja se na početku prometnog traka za isključivanje.

Dimenzija

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302