C89 – Početak prometne trake za spora vozila

Označava mjesto gdje počinje prometna traka kojom se moraju kretati spora vozila koja se kreću brzinom manjom od brzine određene umetnutim znakom. Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometne trake. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanja na njima. Brzine na znaku dane su kao primjer. Znak postavljen na autocesti ima podlogu zelene boje, na ostalim javnim cestama plave boje, a na nerazvrstanim cestama i ulicama bijele boje. Na autocestama i brzim cestama, znak se mora postaviti i 250 m prije otvaranja prometne trake. Znakovi se moraju postaviti i na lijevoj strani kolnika na cestama s odvojenim kolničkim trakama.

Dimenzija

, ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302