C87 – Otvaranje prometnog traka

Označava mjesto gdje počinje dodatna prometna traka za kretanje vozila u istom smjeru. Na znaku može biti upisana udaljenost do mjesta početka otvaranja prometne trake. Simboli na znaku moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak postavljen na autocesti ima podlogu zelene boje, na ostalim javnim cestama plave boje, a na nerazvrstanim cestama i ulicama bijele boje. Kad se zbog prepreka ili oštećenja kolnika promet određeno vrijeme preusmjerava, znakovi imaju podlogu narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2.

Dimenzija

, , ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302