C83-1 – Prestrojavanje vozila s nazivima naseljenih mjesta

Označavaju mjesto prestrojavanja vozila na raskrižju cesta s više prometnih traka. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Na znaku C83-1 mogu biti ispisana najviše dva naziva odredišta za jedan smjer koji su ispisani jedan ispod drugoga te oznaka ceste. Znak C83-1 postavljen na autocesti zelene je boje, na brzim cestama plave boje, a na ostalim cestama je žute boje.

Dimenzija

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302