C79-1 – Putokaz za bicikliste

Označavaju mjesta prema kojem vodi biciklistička ruta. Na putokazima C79 i C79-3 mogu biti ispisana najviše dva mjesta (jedno ispod drugog). Putokazi C79-1 i C79-2 mogu imati najviše tri polja za označavanje različitih smjerova kretanja, a svako polje može imati najviše dva mjesta (jedno ispod drugog). Na putokazima potrebno je upisati udaljenost do odredišta u km, oznaku europske i/ili nacionalne biciklističke rute te strelice koje označavaju smjer. Položaj strelice mora odgovarati stvarnoj situaciji na terenu. Na putokazima se može unijeti i oznaka karakteristika biciklističke rute. Znakovi se postavljaju u zoni raskrižja samostalno, a iznimno ispod znakova obavijesti ili turističke signalizacije. Znak C79 može se postaviti na semaforski stup. Na državnim cestama, u pravilu, se označavaju biciklističke rute koje povezuju mjesta prema kojem vodi biciklistička ruta razvrstana u europsku biciklističku rutu »EuroVelo« i/ili u osnovnu mrežu biciklističkih ruta Republike Hrvatske.

 

Dimenzija

, , , , ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302