C77 – Završetak naselja

Označava mjesto na kojem završava naselje kroz koje prolazi cesta. Znak se postavlja na mjestu završetka naselja i označava od kojeg se mjesta prestaju primjenjivati prometni propisi u naselju.

Dimenzija

,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302