C76 – Naselje

Označava naziv mjesta (naselja) u koje ulazi cesta i granicu od koje počinje to mjesto. Znak se postavlja na mjestu ulaza u naselje i označava s kojeg se mjesta moraju primjenjivati prometni propisi u naselju.

 

Dimenzija

,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302