C66 – Cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila ili brza cesta

Označava mjesto na kojem počinje cesta namijenjena isključivo za promet motornih vozila ili brza cesta.

Dimenzija

, ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302