C45-1 – Prehrambeno – smještajni objekt

Označavaju blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi restoran (C45) ili prehrambeno-smještajni objekt (C45-1).

Dimenzija

, ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302