C44 – Hotel, hostel ili motel

Označava blizinu mjesta ili mjesto na kojem se nalazi hotel, hostel ili motel.

Dimenzija

, ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302