C14 – prestanak svih zabrana

Označava mjesto na cesti od kojeg prestaju vrijediti sve zabrane na toj cesti.

Dimenzija

, , ,

Folija

, ,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302