C114 – Kilometarska oznaka za autoceste ili brze ceste

Označava broj autoceste ili brze ceste te kilometar na kojem je znak postavljen. Podloga znaka za autoceste je zelene boje, a za brze ceste plave boje. Znak se postavlja s desne strane kolnika u smjeru vožnje ili u središnjem razdjelnom pojasu.

Dimenzija

,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302