C106-1 – Predznak za preusmjeravanje prometa na cesti prilikom privremenih regulacija prometa

Obavješćuju i označavaju smjer te način preusmjeravanja prometa prilikom privremenih regulacija prometa. Znakovi su narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2. Simboli na znakovima moraju odgovarati stvarnom broju prometnih traka i načinu prestrojavanju na njima. Znak se postavlja na minimalnoj udaljenosti od 200 m prije mjesta preusmjeravanja prometa.

 

Dimenzija

, , ,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302