C103 – Obavijesti za vođenje prometa obilaska

Obavješćuje sudionike u prometu o blizini dijela ceste na kojoj se izvode radovi na cesti i datumu početka i završetka radova. Znak se izvodi na podlozi narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2.

Dimenzija

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302