C101 – Predznak za obilazak

Označava smjer privremenog obilaska. Položaj i izgled strelice mora odgovarati stvarnom smjeru privremenog obilaska. Ako je obilazan smjer samo za određenu vrstu vozila ili za pješake, tada se na lijevoj strani znaka nalazi simbol na koga se znak odnosi. Znak je narančaste boje najmanjeg koeficijenta retrorefleksije razreda RA2. Znak se može postaviti na semaforski stup.

Dimenzija

, , , , , , , , , , ,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302