B35

Označava prostor uz cestu na kojem je zabranjeno fotografiranje, snimanje, skiciranje i sl.

Dimenzija

, ,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302