B11

Označava cestu, odnosno dio ceste na kojem je zabranjen promet motornim vozilima koja prevoze opasne tvari sukladno posebnom propisu.

Dimenzija

, ,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302