B09

Označava cestu ili dio ceste na kojem je zabranjen promet vozilima koja prevoze tvari opasne za okoliš sukladno posebnim propisima. Od toga je izuzeto pogonsko gorivo u spremniku ako spremnik ispunjava uvjete ECE.

Dimenzija

, ,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302