A27

Označava blizinu dijela ceste kojom se biciklisti kreću ili blizinu mjesta na kojem biciklisti češće nailaze na cestu s bočne ceste ili biciklističke staze. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.

Dimenzija

, ,

Folija

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302