A25

Označava blizinu dijela ceste na kojem često puše jak bočni vjetar. Simbol na znaku mora biti usklađen smjeru od kojeg učestalo puše jak bočni vjetar.

Dimenzija

, ,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302