A23

Označava dio ceste preko kojeg zrakoplovi prelijeću u niskom letu pri slijetanju i polijetanju. Simbol na znaku mora biti usklađen sa stvarnom situacijom.

Dimenzija

, ,

Folija

,

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302