A22-1

Označavaju blizinu mjesta na cesti kojim se djeca češće i u većem broju kreću (primjerice, ispred škole, vrtića, igrališta i sličnih mjesta). Znakovi A22 i A22-1 izvode se najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2, dok se znak A22-2 izvodi s koeficijentom retrorefleksije razreda RA3. Znakovi A22-1 i A22-2 postavljaju se kada je škola, vrtić ili javno igralište uz cestu.

Dimenzija

,

Folija

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302