A21

Označava blizinu mjesta na kojem se nalazi obilježen pješački prijelaz. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak se, u pravilu, postavlja na cestama izvan naselja.

Dimenzija

, ,

Folija

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302