A15

Označava blizinu mjesta na kojem se izvode radovi na cesti. Osnovna boja znaka je žuta. Znak se izvodi najmanje s koeficijentom retrorefleksije razreda RA2. Znak se postavlja neposredno ispred mjesta na kojem se izvode radovi. Tijekom noći i u uvjetima smanjene vidljivosti znaku se mora dodati »žuto trepćuće svjetlo za obilježavanje radova na cesti i zapreka« (G17).

Dimenzija

, ,

Folija

Norma

HRN EN 12899-1:2008

Certifikat

1373-CPR-0301, 1373-CPR-0302